Czym się zajmujemy?

Oferujemy świadczenie usług audytorskich i doradczych na najwyższym poziomie merytorycznym, z poszanowaniem zasad etyki zawodowej i poufności powierzonych nam informacji.

Wykonywanie czynności rewizji finansowej

- badanie rocznych sprawozdań finansowych              
- badanie planów połączeń, podziału i przekształceń 

Świadczenie usług doradztwa

- usługi atestacyjne i poświadczające                  
- usługi doradztwa w zakresie rachunkowości    wymagające posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej           

Opracowujemy również:

- wewnętrzne zasady prowadzenia rachunkowości
- instrukcje obiegu dokumentów oraz ich kontroli   
- instrukcje inwetaryzacyjne                                          

O NAS

Biuro Biegłych Rewidentów spółka z o. o. w Tarnowie została założona w 1993 roku.
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie
pod numerem 0000110999. NIP 873-00-13-309, Regon 850276652.
Spółka została wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę
Biegłych Rewidentów pod numerem 460. Udziałowcami Spółki jest 15 osób fizycznych
w tym 14 biegłych rewidentów posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie
badania podmiotów i grup kapitałowych sporządzających sprawozdania finansowe,
według prawa polskiego oraz MSR/MSSF.
Ponad 25 letnie doświadczenie Spółki na rynku audytorskim pozwala na świadczenie
wysokiej jakości usług dostosowanych do potrzeb i oczekiwań zarówno małych jak i dużych
podmiotów gospodarczych z różnych branż w tym transportowej, komunikacyjnej,
produkcyjnej, handlowej, budowlanej i służby zdrowia. Obok badania sprawozdań
finansowych oferujemy badanie planu przekształcania firm, doradztwo w zakresie
rachunkowości, wykonywanie ekspertyz lub opini ekonomiczno-finansowych.
Posiadana wiedza i bogate doświadczenie zawodowe są gwarancją profesjonalnej
współpracy z Klientem i wysokiej jakości świadczonych usług.

Klientów, którzy zechcą skorzystać z naszych usług,
prosimy o pobranie i odesłanie wypełnionego formularza "ankieta klienta".

Kontakt z nami

Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 5

Dane teleadresowe

tel. + 48 513 904 008

e-mail: biuro@bbrtarnow.pl

Formularz kontaktowy

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Pole jednego pola wyboru